Захист прав боржника, кредитні та банківські спори

адвокат тернопіль, юрист тернопіль, ліга адвокатів, ліга тернопіль, юридичні послуги тернопіль, кримінал тернопіль, адвокат кримінал тернопіль, адвокат по кримінальних справах тернопіль, адвокат по цивільних справах тернопіль, адвокат сімейні справи тернопіль, реєстрація ТОВ тернопіль, реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю тернопіль, реєстрація ПП тернопіль, реєстрація приватного підприємства тернопіль, реєстрація підприємницької діяльності тернопіль, реєстрація бізнесу тернопіль, оформлення спадщини тернопіль, реєстрація нерухомості тернопіль, позовна заява тернопіль, суд тернопіль, адвокат по кредитних справах тернопіль, адвокат банк тернопіль, адвокат іпотека тернопіль, стягнення боргу тернопіль, юридичний супровід тернопіль, правова допомога тернопіль, послуги адвоката тернопіль, послуги юриста тернопіль, Майка Максим Борисович, Майка Максим, Адвокат Майка, Адвокат майка тернопіль, Юридична практика тернопіль, Двс тернопіль, Виконавча служба тернопіль, Дтп адвокат тернопіль, Абонентське обслуговування тернопіль, Виселення тернопіль, Аліменти тернопіль, Розлучення тернопіль, Реєстрація тернопіль, супровід бізнесу тернопіль, Позбавлення батьківських прав тернопіль, Дозвіл на виїзд дитини за кордон тернопіль, Поділ майна тернопіль

Оскарження виконавчого напису

Виконавчий напис є одним з документів на підставі яких відкривається виконавче провадження. Практика звернення банків та МФО до нотаріусів з метою отримання виконавчого напису сьогодні є доволі поширеною, оскільки дозволяє оминути довготривалий судовий порядок стягнення боргу. Як правило, за вчиненням виконавчого напису звертаються маловідомі фінансові, колекторські компанії, ломбарди. Проте в більшості випадків вчинення таких виконавчих написів відбувається з численними порушеннями закону або ж самі вимоги кредитора нерідко являються неправомірними. Здебільшого, про відкриття виконавчого провадження громадяни дізнаються після блокування їх банківських рахунків.
Якщо Вас втягнено у процедуру примусового стягнення боргу на підставі виконавчого напису нотаріуса, накладено арешти на Ваше майно, пам’ятайте лише своєчасне звернення до кваліфікованого адвоката за правовою допомогою допоможе Вам запобігти необґрунтованим фінансовим збиткам та зберегти нерви, а фахівцю надасть можливість використати більш широкий сектор правових засобів захисту та ефективно захистити Ваші порушенні права.


Правова допомога у цій категорії справ передбачає:

 • консультування виходячи із наданих Вами документів та повідомлених фактичних даних;
 • підготовку комплексного пакету документів у справі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню з урахуванням останніх змін у законодавстві та тенденціях судової практики в Україні.

Скасування обмеження у виїзді за кордон

Тимчасове обмеження виїзду за кордон застосовується як дієвий засіб забезпечення виконання судового рішення або рішення інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню.
Важливим аспектом є те, що підставою застосування обмеження боржника у праві виїзду за межі України є не сам по собі факт невиконання зобов’язання, а доведення факту свідомого ухилення боржником від його виконання.
У більшості випадків особа не здогадується про існування заборони виїзду і дізнається про це лише на кордонні.
Якщо стосовно Вас існує рішення про обмеження у праві виїзду закордон адвокат допоможе Вам з’ясувати, що слугувало підставою винесення такого рішення; чи було прийняте спірне рішення у передбачених законом випадках; чи належним є суб’єкт звернення; чи прийняте рішення на основі повного та всебічного дослідження матеріалів справи тощо. Такий детальний аналіз спірного рішення дозволить встановити наявність процесуальних порушень, які в подальшому допоможуть скасувати заборону на виїзд та захистити Ваші конституційні права.
Способи захисту залежать від обставин конкретної справи та наявної у особи доказової бази. Основними з них є оскарження ухвали суду, якою встановлено обмеження, звернення із заявою про скасування тимчасового обмеження, оскарження дій виконавця щодо винесення постанови про обмеження права виїзду або бездіяльності виконавця щодо незняття тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за кордон за наявності для цього законних підстав.

Захист у суді

Право на захист у суді є однієї з фундаментальних конституційних гарантій та невід’ємних прав людини. Конституційне право кожного на правову допомогу за своєю суттю є гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і громадянина.
Кваліфікована допомога адвоката у суді є запорукою успішного представництва та захисту Ваших прав та інтересів на стадії судового розгляду справи, допоможе запобігти можливим незаконним обмеженням прав і свобод людини і громадянина з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
Складовою успіху є юридична допомога досвідченого адвоката, який чітко розуміє принципи роботи судової системи та особливості кожного з етапів судового розгляду.


Кваліфікований правий захист у суді передбачає:

 • консультування з детальним роз’ясненням питань щодо справи клієнта;
 • аналіз документів з юридичною оцінкою обставин справи та визначення ймовірності досягнення бажаного для клієнта результату;
 • обрання оптимальної стратегії захисту та підготовка ґрунтовного плану захисту прав та інтересів клієнта з урахуванням усіх можливих ризиків;
 • представництво інтересів клієнта у суді першої інстанції, у разі необхідності, під час оскарження рішення суду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Порука, застава, іпотека

Однією з важливих умов видачі кредиту є його забезпечення. Поручительство, іпотека та застава виступають найпоширенішими видами забезпечення виконання кредитних зобов’язань, які мінімізують для банківської установи (банку) ризики неповернення кредиту.
Складна фінансово-політична ситуація у країні істотно вплинула на платоспроможність населення, а також в силу інших складних життєвих обставин багато позичальників не в змозі повно та своєчасно виконати умови кредитного договору. Через це, сьогодні значно зросла кількість судових спорів пов’язаних з виконанням кредитних договорів, зверненням стягнення на заставне майно, визнання договорів кредиту, застави, іпотеки, поруки недійсними.
Так, договір поруки може бути припиненим за наявності ряду обставин. Оскарження такого виду угоди передбачає з’ясовування наявність обставин, що свідчать про порушення права боржника та відсутність намірів сторін договору поруки на настання реальних наслідків укладення такого договору.
Чи не найскладнішими в судовій практиці є спори про звернення стягнення на предмет іпотеки (застави). Існує немало механізмів захисту в таких категоріях справ. Нерідко банки допускають помилки, які можна використовувати проти них самих. Як правило, помилки полягають у невідповідності іпотечних кредитних договорів, договорів поруки вимогам Законів України «Про захист прав споживача», «Про банки і банківську діяльність» та положенням Цивільного Кодексу України.

Припинення неправомірних дій колекторських компаній

Основна функція колекторів – стягнення боргів із боржників. Ця функція може також визначатися як послуга, що надається колектором відповідним кредиторам. Проте багато громадян, взявши гроші в борг, стикаються із діяльністю колекторських компаній, яка виходить за рамки правового поля.
Дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти: колектори телефонують боржнику з погрозами та колектори контактують із родичами чи сусідами боржника, які не мають жодного стосунку до кредиту.

Допомога адвоката під час захисту позичальника від дій колекторів (супровід, переговорна діяльність) передбачає:

 • комплексний правовий аналіз договору з фінансовою установою (іпотеки, кредитування, поруки);
 • оскарження даного договору або окремих його частин;
 • переговори з колекторами щодо можливості зменшення суми виплат (зменшення розміру пені, неустойки, штрафу та інших додаткових нарахувань);
 • аудит договору факторингу між банківською установою та колекторами;
 • протидію незаконним діям колекторів в суді з використанням посилань на законодавчі норми про вимагання.

Списання боргу та штрафних санкцій

Повернення банківської заборгованості за кредитом – одна з найбільш актуальних на сьогодні проблем. Чимало громадян просто неспроможні вчасно погасити заборгованість і стаються заручниками банків, які в свою чергу нараховують непідйомні проценти та штрафні санкції за несвоєчасну сплату кредиту. Відповідно, сума заборгованості позичальника перед банківською установою буде збільшуватися, заганяючи позичальника у все більшу фінансову яму.
Списання кредитної заборгованості можлива, проте доволі складна процедура. Позичальник може розраховувати на: списання відсотків за кредитом; списання штрафів за кредитом; списання пені за кредитом.
Варто звернути увагу, що із суми прощеної (анульованої) заборгованості, боржник зобов’язаний сплатити податок на доходи фізичних осіб 18% та військовий збір 1,5%.
Тому звернувшись до адвоката за кваліфікованою юридичною допомогою Ви зможете уникнути низки помилок та неправильних рішень. Адвокат зі списання кредитів зможе швидко оцінити конкретну ситуацію, вибере найоптимальніший варіант, що дозволяє мінімізувати витрати.

Зняття арешту, розблокування банківських карт та рахунків

Процедура накладення арешту зараз використовується досить часто, як в рамках забезпечення позову (наприклад, як гарантія виконання боржником своїх зобов’язань), так і в ході виконавчого провадження.
Арешт коштів на рахунках громадян найчастіше відбувається через існуючі борги, несплачені штрафи, аліменти та може бути накладений державним (приватним) виконавцем.
Допомога адвоката по звільненню майна з-під арешту – це комплекс кроків щодо повернення власнику всіх його правомочностей щодо майна: права володіння, розпорядження та користування. Можливостей для зняття арешту з майна в законодавстві нашої країни досить. При наявності у адвоката необхідної компетенції та досвіду задачу можна вирішити досить оперативно й успішно.

Відстрочення та розстрочення виконання рішення суду

Виконання судових рішень є завершальною стадією судового процесу, на якій мають бути відновлені порушені права особи або сплачена визначена рішенням матеріальна компенсація.
Винятки стосовно загального порядку примусового виконання рішень у разі наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, суд, який видав виконавчий документ, у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення.
Професійна допомога адвоката, при реалізації даного правового механізму, дає можливість заощадити час і уникнути безлічі проблем, з якими Вам доведеться зіткнутися, допоможе своєчасно та якісно захистити Ваші права та інтереси в процесі виконання судових рішень.

Оскарження результатів аукціону (публічних торгів)

Оскарження аукціонів з продажу майна банкрута – це один з найпоширеніших спорів у справах про неплатоспроможність в Україні. Проте, практика продажу майна у справах про банкрутство в Україні, на жаль, підтверджує систематичне вчинення такого порушення як продаж майна банкрута заздалегідь визначеному переможцю аукціону при лише технічній участі інших осіб-учасників торгів.
Незважаючи на суттєвість порушень, вони зазвичай невиправдано залишаються поза увагою учасників справи про банкрутство та судів.
Водночас, не всі учасники аукціонів (публічних торгів) мають досвід та професійні знання необхідні для підготовки документів для участі в аукціонах та інколи отримують відхилення тендерних пропозицій з причин, яких можна було б уникнути.
Звернувшись за правовою допомогою до адвоката Ви отримає якісні та ґрунтовні консультації щодо форми та змісту документів, перевірка підготовлених документів, надання рекомендацій та зауважень.

Оскарження дій Державної виконавчої служби, приватних виконавців

Виконавче провадження – це завершальний етап правосуддя. У більшості випадків, прийняте на вашу користь рішення суду ще не гарантує Вам можливості негайно отримати присудження. Виконання судового рішення та фактичне отримання присудженого майна чи коштів є не менш тривалим та складним процесом за самі судові спори. Тому і з’являється необхідність примусового виконання рішення суду органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями.
Державні (приватні) виконавці не завжди вживають всіх необхідних заходів щодо примусового виконання рішень та не дотримуються ефективності, своєчасності та повноти вчинення виконавчих дій, або порушують права та інтереси боржників та третіх осіб в ході виконавчого провадження.
Адвокат у виконавчому провадженні – це професійна юридична допомога і гарантія захисту ваших майнових прав та інтересів. Перш за все, адвокат надасть вичерпну інформацію щодо порядку і строків подання виконавчого листа до державної виконавчої служби, приватному виконавцю. Після аналізу обставини справи та наявних документів адвокат надасть правову оцінку конкретній ситуації і вибудує індивідуальну тактику юридичного супроводу.

Реструктуризація боргу

Сьогодні кредитний ринок переповнений рекламними пропозиціями банків та мікрофінансових організацій можливості отримати термінові та безвідмовні позики на найвигідніших умовах. В реальності ж умови кредитування виявляються далеко не такими «сонячними». Проте у складних життєвих ситуаціях, коли на першому місці стоїть необхідність швидко отримати гроші, мало хто задумується про умови їх повернення. Часто розмір нарахованих штрафів та неустойок значно перевищує суму самої позики та виходить за межі допустимого.
Реструктуризація боргу є одним із способів допомоги позичальникові у виплаті боргу та передбачає зміну кредитодавцем на договірних засадах із споживачем істотних умов кредитного договору.
Якщо Ви не маєте можливості погасити борг, не зволікайте та зверніться за допомогою до адвоката. Умови кредитування, як правило, передбачають жорсткі санкції за несвоєчасне повернення позики, тому час грає не на Вашу користь.
Чому допомога адвоката із супроводу проведення процедури реструктуризації боргу є важливою? Спроби самостійно добитися поступок щодо зменшення суми боргу, зазвичай, виявляються не ефективними. Ініціювання процедури реструктуризація боргу передбачає подання позичальником заяви із зазначенням причин не можливості повернення боргу та наданням підтверджуючих документів, а також пропонуванням варіанту вирішення питання погашення кредиту. Водночас задоволення банком прохання позичальника на пряму залежить від правильного викладення аргументів.
Допомога адвоката із супроводу проведення процедури реструктуризації та списання частин боргу передбачає об’єктивний аналіз фінансового стану позичальника та розробку найбільш оптимальних для клієнта дій та умов списання частини боргу на вигідних для клієнта умовах.